Hoạt động 2 trang 38 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Có bao nhiêu nghề trong sơ đồ nghề nghiệp của em? Đó là những nghề nào?

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

a. Có bao nhiêu nghề trong sơ đồ nghề nghiệp của em? Đó là những nghề nào?

………………………………………………………………………………………………….

b. Ngoài các nghề trên, em hãy kể thêm tên 3 nghề khác.

………………………………………………………………………………………………….

c. Viết tên nghề em yêu thích.

………………………………………………………………………………………………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a. Đầu tiên em cần đọc lại sơ đồ nghề nghiệp trong hoạt động 1, đếm xem trong sơ đồ có bao nhiêu nghề và đó là những nghề nào. Sau đó viết câu trả lời vào VTH.

b. Ngoài các nghề trong sơ đồ, em còn biết thêm nghề nghiệp khác không? Em có thể kể tên nghề nghiệp của mọi người xung quanh, hoặc những nghề nghiệp em biết thông qua thông tin trên mạng, trên tivi,…

c. Trong các nghề em biết, em thích nhất là nghề nào? Viết vào VTH.

Lời giải chi tiết

a. Có 5 nghề trong sơ đồ nghề nghiệp của em, gồm có: bác sĩ, công an, giáo viên, kế toán, y tá.

b. Ngoài các nghề trên, còn có thợ may, họa sĩ, cảnh sát giao thông.

c. Em thích nhất là nghề bác sĩ.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close