Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 38 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện lại thú nghiệm trong HĐ2. Đánh dấu vị trí đỉnh A của tấm bìa, ảnh A’ của nó qua tấm kính và vị trí MN của gương (hình H5.5). Dùng thước đo để kiểm chứng:

- các điểm A và A’ có  nằm trên đường thẳng vuông góc với cạnh MN của gương không ?

- khoảng cách từ A đến A’ đến cạnh MN của gương có bằng nhau không ?

 

Lời giải chi tiết

- Các điểm A và A’ có  nằm trên đường thẳng vuông góc với cạnh MN của gương.

- Khoảng cách từ A đến A’ đến cạnh MN của gương là bằng nhau.

Nhận xét: Từ kết quả đo đạc, người ta thấy: điểm A và ảnh A’ của nó qua gương phẳng ở trên cùng đường thẳng vuông góc với gương và có cùng khoảng cách đến gương.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close