Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 39 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Từ các thí nghiệm trên, hãy nêu kết luận về đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.

Lời giải chi tiết

- Vật sáng đặt trước một gương phẳng có ảnh ảo ở sau gương, không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.

- Một điểm trên vật và ảnh tạo bởi gương phẳng của điểm đó có vị trí đối xứng nhau qua gương (chúng nằm trên cùng một đường thẳng vuông góc với gương và có cùng khoảng cách đến gương).

Giải thích: sở dĩ ta có thể nhìn thấy ảnh của vật tạo bởi gương phẳng vì: Ánh sáng từ vật chiếu tới gương cho tia phản xạ ngược trở lại đi vào mắt chúng ta.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close