Hoạt động 3 trang 35 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy viết về một hoạt động ý nghĩa mà em đã được tham gia trong chủ đề Em với cộng đồng.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết về một hoạt động ý nghĩa mà em đã được tham gia trong chủ đề Em với cộng đồng.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 - Trong chủ đề Em với cộng đồng em đã được tham gia những hoạt động nào? Hãy kể tên.

 - Trong số các hoạt động vừa kể trên, em cảm thấy hoạt động nào có ý nghĩa nhất, khiến em tự hào nhất? Vì sao em lại chọn hoạt động đó?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close