Hoạt động 3 trang 26 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy viết về ý tưởng làm sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên vào phiếu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy viết về ý tưởng làm sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên vào phiếu dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em dự định sẽ làm sản phẩm gì từ vật liệu thiên nhiên?

- Em hãy chọn vật liệu từ thiên nhiên để làm sản phẩm của mình

- Em cảm thấy mình sẽ tìm vật liệu ấy ở đâu?

- Em hãy ghi lại các bước làm ra sản phẩm ấy.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close