Hoạt động 2 trang 26 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Kể tên các vật liệu thiên nhiên em có thể sử dụng để sáng tạo ra sản phẩm.

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên các vật liệu thiên nhiên em có thể sử dụng để sáng tạo ra sản phẩm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em hãy quan sát xung quanh em, tìm ra các vật liệu thiên nhiên.

- Em cảm thấy các vật liệu ấy có thể dùng để sáng tạo ra những sản phẩm gì?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close