Hoạt động 3 trang 24 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em cùng người thân chăm sóc cây xanh ở gia đình rồi ghi lại kết quả thực hiện vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em cùng người thân chăm sóc cây xanh ở gia đình rồi ghi lại kết quả thực hiện vào bảng sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ở nhà em có những cây xanh nào cần được chăm sóc?

- Cây đó được trồng ở đâu?

- Em cần làm gì để chăm sóc những cây ấy?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close