Hoạt động 1 trang 23 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Các dụng cụ trong hình dưới đây được sử dụng để chăm sóc cây xanh. Em hãy nêu công dụng và lưu ý để sử dụng an toàn các dụng cụ đó.

Quảng cáo

Đề bài

Các dụng cụ trong hình dưới đây được sử dụng để chăm sóc cây xanh. Em hãy nêu công dụng và lưu ý để sử dụng an toàn các dụng cụ đó.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em hãy kể tên các dụng cụ có trong hình.

- Em sẽ sử dụng các dụng cụ đó như thế nào khi chăm sóc cây xanh?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close