Hoạt động 3 trang 22 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em thảo luận cùng các bạn trong nhóm để xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh rồi ghi lại vào phiếu dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Em thảo luận cùng các bạn trong nhóm để xây dựng kế hoạch chăm sóc cây xanh rồi ghi lại vào phiếu dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em hãy đặt tên cho nhóm

- Chọn một vị trí có nhiều cây xanh trong trường.

- Em sẽ thực hiện vào ngày nào?

- Em sẽ làm gì để chăm sóc cây. Để làm được việc đó cần dụng cụ gì?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close