Hoạt động 2 trang 21 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Viết những việc cần làm để chăm sóc cây xanh vào sơ đồ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Viết những việc cần làm để chăm sóc cây xanh vào sơ đồ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy cây cần những gì để luôn xanh tốt?

- Em có thể làm gì để chăm sóc cây xanh?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close