Hoạt động 3 trang 19 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy tự thực hiện các việc làm phù hợp ở lớp, ở nhà rồi tô màu vào trái tim tương ứng với ngày em đã thực hiện.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tự thực hiện các việc làm phù hợp ở lớp, ở nhà rồi tô màu vào trái tim tương ứng với ngày em đã thực hiện.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy tự thực hiện những công việc trong bảng, sau đó chọn màu sắc yêu thích rồi tô vào hình trái tim của ngày mà em đã tự thực hiện công việc đó.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close