Hoạt động 2 trang 19 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy xử lí tình huống sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy xử lí tình huống sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy bạn nhỏ trong hình có thể đang trong tình huống nào?

- Nếu là em, em sẽ làm gì để thể hiện mình có tính tự giác, tự hoàn thành việc cá nhân?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close