Hoạt động 3 trang 158 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Đếm số dòng và cột của các hình chữ nhật sau rồi tính xem diện tích của chúng là bao nhiêu ô vuông ?

Quảng cáo

Đề bài

Đếm số dòng và cột của các hình chữ nhật sau rồi tính xem diện tích của chúng là bao nhiêu ô vuông ?

Hình chữ nhật

Chiều rộng

Chiều dài

Diện tích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

 

Hình chữ nhật

Chiều rộng

Chiều dài

Diện tích

 

 2

3

 

 2

 

 3

15 

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close