Hoạt động 3 trang 15 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Vẽ khuôn mặt vui vẻ.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ khuôn mặt vui vẻ.

Chuẩn bị: một chiếc gương nhỏ, bút, bút màu,...

Cách tiến hành:

- Đặt chiếc gương trên bàn, trước mặt của em.

- Nhìn vào gương và mỉm cười.

- Vẽ lại nét mặt vui vẻ của em trong gương.

Lời giải chi tiết

Thực hiện các bước theo hướng dẫn, vẽ lại giống như những gì em thấy.

Chẳng hạn:

loigiaihay.com

Quảng cáo
close