Hoạt động 1 trang 14 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nối tình huống ở cột A với lời khuyên phù hợp ở cột B

Quảng cáo

Đề bài

Nối tình huống ở cột A với lời khuyên phù hợp ở cột B

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy trong các tranh đang diễn ra tình huống gì?

- Nếu là em, em sẽ giải quyết tình huống ấy như thế nào để thể hiện sự thân thiện, rộng lượng?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close