Hoạt động 2 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Em hãy kể một nguồn âm trong cuộc sống xung quanh.

Lời giải chi tiết

Tiếng trống, tiếng đàn, sáo, kèn, tiếng sấm tiếng cười nói, tiếng chim hót…

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close