Hoạt động 3 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 65 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy lần lượt dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu các nhóm âm thoa khi âm thoa không phát ra âm và khi đang phát ra âm (hình H9.7). Em có cảm giác khác biệt thế nào? Điều này chứng tỏ gì?

Không dùng ngón tay mà dùng một của bóng nhựa nhỏ treo ở đầu một sời dây, đưa quả bóng đến gần cho trạm vào một nhánh âm thoa đang phát ra âm (hình H9.8). Có hiện tượng gì xảy ra đối với quả bóng? Điều này chứng tỏ gì?

 

Lời giải chi tiết

Khi dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu các nhánh âm thoa khi âm thoa không phát ra âm thì không thấy tay bị rung còn dùng ngón tay chạm nhẹ vào đầu các nhánh âm thoa khi đang phát ra âm thì thấy tay bị rụng lên. Điều này chứng tỏ khi âm thoa rung thì phát ra âm thanh.

Không dùng ngón tay mà dùng một qủa bóng nhựa nhỏ treo ở đầu một sợi dây, đưa của bóng đến gần cho chạm vào một nhánh âm thoa đang phát ra âm. Ta thấy quả bóng dao động điều này chứng tỏ các vật phát ra âm thanh đều dao động.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close