Hoạt động 2 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nêu những hoạt động giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp mà em đã tham gia

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những hoạt động giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp mà em đã tham gia

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hoạt động giữ gìn trường lớp xanh, sạch, đẹp là những hoạt động như thế nào? Em hãy kể tên một vài hoạt động. Trong số các hoạt động đó, em đã tham gia những hoạt động nào?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close