Hoạt động 1 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Quan sát 1 số khu vực trong trường và hoàn thành phiếu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát 1 số khu vực trong trường và hoàn thành phiếu sau:

PHIẾU QUAN SÁT

Tên nhóm: ........................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hướng dẫn: Em hãy quan sát các khu vực xung quanh trường, lớp em và nhận xét xem chúng đã sạch sẽ chưa (nhiều lá rụng, có rác, có mùi hôi...)

Lời giải chi tiết

Tên nhóm: Lớp 2A

loigiaihay.com

Quảng cáo
close