Hoạt động 2 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Trong thí nghiệm trên, thay đèn bóng nhỏ bằng đèn có kích thước lớn (hình H3.4). Khi này, trên màn ta thấy ba vùng sáng, tối khác nhau.

Hãy chỉ ra ba vùng sáng, tối khác nhau trên màn. Giải thích vì sao lại có ba vùng sáng tối khác nhau này.

 

Lời giải chi tiết

Trên màn có 3 vùng sáng tối khác nhau: Vùng sáng nhận được ánh sáng từ toàn bộ đèn truyền tới, vùng bóng tối không có ánh sáng từ đèn truyền tới và vùng nửa tối chỉ nhận ánh sáng từ một phần của đèn truyền tới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài