Hoạt động 3 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 3 trang 20 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời: thế nào là hiện tượng nhật thực, hiện tượng này được giải thích như thế nào ?

Lời giải chi tiết

- Nhật thực là hiện tượng Mặt Trời ban ngày bị Mặt Trăng che khuất một phần hoặc toàn bộ.

Giải thích:

Nguồn sáng: Mặt Trời

Vật cản: Mặt trăng

Màn chắn: Trái Đất

Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất trên cùng 1 đường thẳng.

- Nhật thực toàn phần: Đứng trong vùng bóng tối không nhìn thấy mặt trời.

- Nhật thực một phần: Đứng trong vùng nửa tối nhìn thấy một phần mặt trời.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài