Hoạt động 2 trang 157 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Cho hình 2.

Quảng cáo

Đề bài

Cho hình 2.

 

- Hãy so sánh hai hình 2c và 2d, rồi so sánh diện tích của chúng.

- Hãy giải thích tại sao diện tích hình e bằng hai lần diện tích hình b.

- Diện tích hình f bằng bao nhiêu lần diện tích hình a ?

Lời giải chi tiết

Hai hình 2c và 2d bằng nhau, diện tích của chúng bằng nhau và bằng 2 ô vuông.

Hình e chiếm chỗ 4 ô vuông, hình b chiếm chỗ 2 ô vuông 4 = 2.2. Do vậy diện tích hình e bằng hai lần diện tích hình b.

Hình f chiếm chỗ 5 ô vuông, hình a chiếm chỗ 1 ô vuông.

Do vậy diện tích hình f bằng 5 lần diện tích hình a.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close