Hoạt động 1 trang 38 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 38 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Thí nghiệm vể sự lan tỏa của amoniac.

Dụng cụ và Hóa chất:

- Ống nghiệm có nút đậy bằng cao su, giấy quỳ tím, bông.

- Dung dịch amoniac, nước cất.

Cho một mẫu giấy quỳ tím ẩm ( có thấm nước) vào đáy ống nghiệm. Dùng nút đậy có dính bông tẩm dung dịch amoniac ( xem hình vẽ). Quan sát sự đổi màu của giấy quỳ tím.

 

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng:

Màu tím của giấy quỳ chuyển sang màu xanh.

- Giải thích:

Khí ammoniac bay ra từ mẩu bông và lan tỏa dần từ miệng đến đáy ống nghiệm, quì tím ẩm thì làm quì tím chuyển sang màu xanh. Dung dịch ammoniac, nước cất.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close