Hoạt động 1 trang 33 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 33 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 8

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời

Một quyển sách có khối lượng m = 500 g nằm yên trên mặt sàn (hình 5.2), chịu tác dụng của hai lực cân bằng:

- Trọng lực \(\overrightarrow P \) đặt lên quyển sách có phương thẳng đứng, hướng xuống, độ lớn P = 5 N.

- Lực nâng \(\overrightarrow N \) của mặt sàn tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn N = 5 N.

Trong các trường hợp sau, em hãy kể tên và nêu đặc điểm cảu các lực, vẽ hình minh họa và biểu diễn trên các véc tơ lực tác dụng lên vật:

- quả bóng khối lượng m = 440 g đang nằm yên trên mặt sân cỏ (Hình H5.3).

- bóng đèn điện có khối lượng m = 750 g đang nằm yên trên đầu dây treo (Hình H5.4)

                     

Lời giải chi tiết

- Trọng lực P đặt lên quyển sách có phương thẳng đứng, hướng xuống, độ lớn P = 5N.

  Lực nâng của mặt sàn tác dụng lên quyển sách có phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn N = 5N.

- Trọng lực \(\overrightarrow P \)  đặt lên quả bóng có phương thẳng đứng, hướng xuống, độ lớn \(P = 0,44 \times 10 = 4,4N\)

  Lực nâng \(\overrightarrow N \) của mặt sân tác dụng lên quả bóng có phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn N = 4,4N

- Bóng đèn điện khối lượng m = 750g đang nằm yên ở đầu dây treo.

  Trọng lực \(\overrightarrow P \) đặt lên bóng đèn có phương thẳng đứng, hướng xuống, độ lớn \(P = 0,75 \times 10 = 7,5N\)

  Lực căng dây \(\overrightarrow T \) của sợi tác dụng lên bóng đèn có phương thẳng đứng, hướng lên, độ lớn T = 7,5N.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close