Hoạt động 1 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Điền vào ô trống để hoàn thành các phát biểu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền vào ô trống để hoàn thành các phát biểu sau:

Gọi x (km/h) là vận tốc của một ô tô. Khi đó

Quãng đường ô tô đi được trong 6 giờ là … (km)

Thời gian để ô tô đi được quãng đường 120 km là … (h)

Lời giải chi tiết

Gọi x (km/h) là vận tốc của một ô tô. Khi đó:

Quãng đường ô tô đi được trong 6 giờ là \(6x\) (km)

Thời gian để ô tô đi được quãng đường 120 km là \(\dfrac{120} {6x}(h)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài