Hoạt động 1 trang 20 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 20 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu và trả lời.

Đặc điểm về cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp ta đã biết cũng áp dụng với đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp (hình H3.2)

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp:

- Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch bằng cường độ dòng điện chạy qua từng điện trở \(I = {I_1} = {I_2}.\)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đoạn trở: \(U = {U_1} + {U_2}.\)

Dựa vào các đặc điểm nêu trên và định luật Ohm, em hãy chứng minh:

Trong đoạn mạch gồm hai điện trở \({R_1},{R_2}\) mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó:

\({{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}}\)

Lời giải chi tiết

Theo định luật Ohm ta có: \(\left\{ \matrix{
{I_1} = {{{U_1}} \over {{R_1}}} \hfill \cr
{I_2} = {{{U_2}} \over {{R_2}}} \hfill \cr} \right.\)
Trong đoạn mạch nối tiếp thì \({I_1} = {I_2}\) nên \({{{{U_1}} \over {{R_1}}}} = {{{U_2}} \over {{R_2}}} \Rightarrow {{{U_1}} \over {{U_2}}} = {{{R_1}} \over {{R_2}}}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close