Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951-1973

Giải bài tập Bài 2 trang 8 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày mục đích ra đời và những thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 - 1973.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 8 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

* Mục đích ra đời:

- Ngày 8-1-1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (thường gọi tắt là SEV) đã được thành lập.

- Mục đích thành lập: nhằm đẩy mạnh sự hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

* Thành tích của Hội đồng tương trợ kinh tế trong những năm 1951 - 1973:

- Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp của các nước thành viên đạt 10%/năm.

- Thu nhập quốc dân năm 1973 tăng 5,7 lần so với năm 1950.

- Liên Xô cho các nước trong khối vay 13 tỉ rúp, viện trợ không hoàn lại 20 tỉ rúp.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close