Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa

Giải bài tập Bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những cơ sở hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa trên sự hướng dẫn của giáo viên để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành trên cơ sở:

- Cùng mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

- Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Cùng chung hệ tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lê-nin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close