Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 71-73 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai:

- Sau chiến tranh thế giới thứ 2, một trật tự thế giới mới được xác lập, đó là trật tự hai cực Ianta.

- Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một hệ thống thế giới.

- Cao trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ ở các nước Á, Phi, Mĩ Latinh. Hệ thống thuộc địa và chế độ phân biệt chủng tộc bị sụp đổ hoàn toàn.

- Trong nửa sau thế kỉ XX, hệ thống đế quốc chủ nghĩa đã có những biến chuyển quan trọng.

- Quan hệ quốc tế được ở rộng và đa dạng.

- Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã diễn ra với quy mô, nội dung và nhịp điệu chưa từng thấy trong lịch sử đã mang lại nhiều thành tựu quan trọng đối với nhân loại, bên cạnh đó là những hệ quả tiêu cực.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close