Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng khủng hoảng, điều đó chứng tỏ ông là một nhà cải cách có tài và là người yêu nước thiết tha.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những mặt tiến bộ và hạn chế của cải cách Hồ Quý Ly.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 80 để đánh giá, nhận xét. 

Lời giải chi tiết

* Tiến bộ:

- Đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng.

- Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.

- Những cải cách về văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.

* Hạn chế:

- Một số chính sách chưa triệt để: gia nô, nô tì chưa được giải phóng thân phận, chưa phù hợp với tình hình thực tế của đất nước.

- Chưa giải quyết được những yêu cầu bức thiết của cuộc sống đông đảo nhân dân.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close