Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 6 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào SGK 12 trang 8 để trả lời

Lời giải chi tiết

- Đức là nước bại trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai, tương lai của nước Đức trở này trung tâm của nhiều cuộc gặp gỡ giữa nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh.

- Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ;

- Nhưng tháng 9 - 1949, Mĩ, Anh, Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng của mình, lập ra Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức.

- Tháng 10 - 1949 được sự giúp đỡ của Liên Xô các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức.

=> Như thế, trên lãnh thổ nước Đức đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close