Giành chính quyền ở Hà Nội

Tóm tắt mục II. Giành chính quyền ở Hà Nội. Ở Hà Nội, từ sau ngày Nhật đảo chính Pháp, không khí cách mạng

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục II

II. Giành chính quyền ở Hà Nội

- Ở Hà Nội không khí cách mạng sục sôi, Việt Minh hoạt động khắp thành phố.

- Sáng ngày 19/8, cả Hà Nội tràn ngập khí thế cách mạng. Đồng bào rầm rập kéo đến quảng trường Nhà hát lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Bài hát Tiến quân ca lần đầu vang lên.

- Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn.

=> Kết quả: Trước khí thế của cuộc khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại. Cuộc khởi nghĩa hoàn toàn thắng lợi ở Hà Nội.

Cuộc mít tinh tại Nhà hát Lớn Hà Nội (19/8/1945)

* Ý nghĩa:

- Cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

ND chính

Tóm tắt diễn biến giành chính quyền ở Hà Nội - tháng 8 - 1945.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Giành chính quyền ở Hà Nội

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close