Giành chính quyền trong cả nước

Tóm tắt mục III. Giành chính quyền trong cả nước. Ngay từ những ngày đầu tháng 8, một không khí gấp rút chuẩn bị khởi nghĩa

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Giành chính quyền trong cả nước

- Từ ngày 14 đến ngày 18 - 8 - 1945, nhiều xã huyện một số tỉnh đã giành chính quyền sớm nhất trong cả nước, đó là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

- Hà Nội giành chính quyền ngày 19 - 8 - 1945; Huế 23 - 8; Sài Gòn 25 - 8.

- Ngày 30 - 8 - 1945, vua Bảo Đại thoái vị.

- Trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28), cuộc Tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi trong cả nước.

- Ngày 2 - 9 - 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập

ND chính

Diễn biến Cách mạng tháng Tám - giành chính quyền trong cả nước.

 Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Giành chính quyền trong cả nước

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close