Bài 76 : Ngày, tháng

Giải bài tập 1, 2 trang 89 VBT toán 2 bài 76 : Ngày, tháng tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đọc, viết (theo mẫu):

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

 

 

Ngày 15 tháng 11

Ngày mười một tháng mười một

Ngày 11 tháng 11

Phương pháp giải:

Đọc và viết các ngày tháng đã cho theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một

Ngày 7 tháng 11

Ngày hai mươi tháng mười một

Ngày 20 tháng 11

Ngày mười lăm tháng mười một

Ngày 15 tháng 11

Ngày mười một tháng mười một

Ngày 11 tháng 11

Bài 2

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

- Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là …………

- Tháng 12 có …… ngày chủ nhật. Đó là các ngày: ………

- Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày ……… Tuần trước, thứ bảy là ngày ………

- Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày…………

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi các số rồi điền số còn thiếu vào ô trống, lần lượt từ thứ hai đến chủ nhật và ngược lại.

b) Xem lịch và trả lời các câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) 

b) 

- Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là thứ ba.

- Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28.

- Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12.

- Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày 6 tháng 12.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài