Bài 78 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 91, 92 VBT toán 2 bài 78 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Nối mỗi câu với đồng hồ ghi giờ thích hợp:

Phương pháp giải:

- Đọc các câu ở vế trái và xem đồng hồ ở vế phải.

- Nối mỗi câu với đồng hồ thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 (có 31 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ………………

- Tháng 5 có……. Ngày thứ bảy. Đó là các ngày: …………………

- Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

   Thứ ba tuần trước là ngày……………………

   Thứ ba tuần sau là ngày ……………………

Phương pháp giải:

a) Đếm xuôi rồi điền số thích hợp vào ô trống.

b) Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ số thích hợp vào chỗ chấm:

- Ngày 1 tháng 5 là ngày thứ bảy.

- Tháng 5 có 5 ngày thứ bảy. Đó là các ngày: 1, 8, 15, 22, 29.

- Thứ ba tuần này là ngày 11 tháng 5.

   Thứ ba tuần trước là ngày 4 tháng 5.

   Thứ ba tuần sau là ngày 18 tháng 5.

Bài 3

 Vẽ thêm kim đồng hồ để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

Phương pháp giải:

- Vẽ kim phút chỉ vào số 12; kim giờ chỉ vào số nào thì đọc giờ đó.

- Chuyển các giờ đọc theo dạng 24 giờ thành giờ của buổi chiều hoặc tối rồi vẽ thêm kim. 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài