Bài 161 : Ôn tập về đại lượng

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 94 VBT toán 2 bài 161 : Ôn tập về đại lượng tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút trên từng đồng hồ rồi đọc giờ thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Đọc giờ đồng hồ đang chỉ.

- Giờ buổi chiều được tính bằng cách lấy giờ vừa đọc cộng thêm 12 giờ.

- Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Can bé đựng 10l dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 2l dầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít can bé đựng được cộng với 2l.

Lời giải chi tiết:

Can to đựng số lít dầu là :

\(10 + 2 = 12\) (lít)

Đáp số : \(12\) lít.

Bài 4

Viết mm, cm, dm, m, km vào chỗ chấm thích hợp :

a) Một gang tay của mẹ dài khoảng 2 …

b) Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15 … 

c) Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài 102 …

d) Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10 …

e) Chiếc bút chì dài khoảng 16 …

Phương pháp giải:

- Ước lượng độ dài thực tế của 1mm; 1cm; 1dm; 1m; 1km.

- Ước lượng độ dài của các đại lượng đã cho rồi lựa chọn đơn vị phù hợp.

Lời giải chi tiết:

a) Một gang tay của mẹ dài khoảng 2dm.

b) Cột cờ ở sân trường cao khoảng 15m.

c) Quãng đường Hà Nội - Hải Phòng dài 102km.

d) Bề dày quyển sách Toán 2 khoảng 10mm.

e) Chiếc bút chì dài khoảng 16cm.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Chương 7 : Ôn tập cuối năm
 • Bài 162 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95, 96 VBT toán 2 bài 162 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 163 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96, 97 VBT toán 2 bài 163 : Ôn tập về hình học tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 97, 98, 99 VBT toán 2 bài 164 : Ôn tập về hình học (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 165 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 100 VBT toán 2 bài 165 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 166 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 101 VBT toán 2 bài 166 : Luyện tập chung tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
list
close
Gửi bài