Bài 121 : Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 40 VBT toán 2 bài 121 : Thực hành xem đồng hồ tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết giờ thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút trong mỗi đồng hồ rồi đọc giờ. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

- Giờ đúng : Vẽ kim dài chỉ thẳng vào số 12; kim ngắn chỉ vào đúng số giờ cho trước.

- Giờ lẻ : Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi vẽ vào đồng hồ đã cho.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Chuông đồng hồ reo vào lúc :

A. 5 giờ                                

B. 6 giờ rưỡi

C. 5 giờ 30 phút

D. 7 giờ rưỡi 

Phương pháp giải:

Xem giờ đồng hồ đang chỉ rồi chọn đáp án đúng. 

Lời giải chi tiết:

Chuông đồng hồ reo vào lúc : 6 giờ rưỡi.

Chọn đáp án B. 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài