Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 92

Giải trang 92 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Quảng cáo

I. Sự oxi hóa

1. Trả lời câu hỏi

Phản ứng hóa học trong đó oxi tác dụng với đơn chất:

Quảng cáo
decumar

\(4P + 5{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow 2{P_2}{O_5}\)

Phản ứng hóa học trong đó oxi tác dụng với hợp chất

\(C{H_4} + 2{O_2}\buildrel {{t^o}} \over
\longrightarrow C{O_2} + 2{H_2}O\)

2. Định nghĩa

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất.

II. Phản ứng hóa hợp

1. Trả lời câu hỏi

2. Định nghĩa

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

III. Ứng dụng của oxi: 

1. Trả lời câu hỏi:

Những ứng dụng của oxi mà em biết trong cuộc sống:

Cung cấp oxi cho bệnh nhân khó thở, oxi lỏng được dùng làm nhiên liêu tên lửa...

2. Nhận xét

Hai lĩnh vực ứng dụng quan trọng nhất của khí oxi là:

a. Sự hô hấp: Khí oxi cần cho sự hô hấp để oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể người và động vật. Sự oxi hóa này diễn ra liên tục trong quá trình sống, sinh ra khí cacbonic và năng lượng từ đó duy trì sự sống của cơ thể. Không có oxi, người và động vật không sống được

b. Sự đốt nhiên liệu

- Các nhiên liệu cháy trong khí oxi tạo ra nhiệt độ cao hơn trong không khí

- Trong công nghiệp gang thép, người ta thổi khí oxi hoặc không khí vào lò luyện gang thép nhằm tạo nhiệt độ cao, nâng cao hiệu suất và chất lượng gang thép

- Hỗn hợp oxi lỏng với các nguyên liệu xốp như mùn cưa, than gỗ là hỗn hợp nổ mạnh, được dùng để chế tạo mìn phá đá, đào đất. Oxi lỏng còn dùng để đốt nhiên liệu trong tên lửa

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close