Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 72

Giải trang 72 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

I. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ NÀO ?

Trạng thái ở điều kiện thường: Phi kim có thể tồn tại ở trạng thái rắn như C, S, P, Si, I,... Trạng thái lỏng như: Br2; Trạng thái khí như: O2, H2, N2, …

Phần lớn phi kim không dẫn điện, dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp.

Một số phi kim độc như clo, brom, iot,..

I. PHI KIM CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT HÓA HỌC NÀO ?

1.  Phi kim tác dụng với kim loại  tạo thành muối hoặc oxit

Phương trình hóa học:

2Na +Cl\(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2NaCl

2Cu + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2CuO

2.  Phi kim tác dụng với hiđro tạo thành các hợp chất khí.

Phương trình hóa học:

2H2 + O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2H2O

H2 + Cl\(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2HCl

3. Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit

Phương trình hóa học:

S + 02 \( \xrightarrow[]{t^{0}}\) S02 (k)

4P + 502  \( \xrightarrow[]{t^{0}}\)  2P205 (r)

4. Mức độ hoạt động của phi kim

Mức độ hoạt động mạnh hay yếu của phi kim thường được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim đó với kim loạihidro. Các phi kim như Flo, oxi, clo là những phi kim hoạt động hóa học mạnh, flo là phi kim mạnh nhất. Lưu huỳnh, photpho, cacbon, silic là những phi kim hoạt động yếu hơn.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close