Mục I - Phần A - Trang 69,70 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 69,70 VBT vật lí 9 Mục I - Từ phổ, đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - TỪ PHỔ, ĐƯỜNG SỨC TỪ CỦA ỐNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA

C1.

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

Lời giải chi tiết:

Giống nhau: Bên ngoài giống với từ phổ của thanh nam châm.

Khác nhau: Trong lòng ống dây có các đường mạt sắt được sắp xếp gần như song song với nhau.

C2.

Nhận xét hình dạng của các đường sức từ?

Phương pháp giải:

Các đường sức từ của ống dây tạo thành những đường cong khép kín, bên trong ống dây là các đường thẳng song song cách đều nhau dọc theo trục của ống dây.

Vẽ mũi tên chỉ chiều của đường sức từ vào hình 24.1.

hình 24.1 - bài 24 trang 69 VBT vật lí 7

C3.

Chiều các đường sức từ ở hai đầu ống dây ..............

Phương pháp giải:

Chiều các đường sức từ ở hai đầu ống dây đi ra ở một đầu và đi vào ở đầu kia cũng giống như của thanh nam châm. Đường sức đi ra từ cực Bắc và đi vào ở cực Nam của ống dây.

Kết luận

2. Kết luận

Lời giải chi tiết:

a) Phần từ phổ ở bên ngoài ống dây có dòng điện chạy qua và bên ngoài của thanh nam châm giống nhau. Trong lòng ống dây cũng có các đường sức từ, được sắp xếp gần như song song với nhau.

b) Đường sức từ của ống dây là những đường cong khép kín.

c) Giống như thanh nam châm, tại hai đầu ống dây, các đường sức từ có chiều cùng đi vào một đầu và cùng đi ra ở đầu kia.

Hai đầu của ống dây có dòng điện chạy qua cũng là hai từ cực.

Đầu có các đường sức đi ra gọi là từ cực bắc.

Đầu có các đường sức từ đi vào gọi là từ cực Nam. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close