Câu 24.a, 24.b phần bài tập bổ sung – Trang 71,72 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 24.a, 24.b phần bài tập bổ sung – Trang 71,72 VBT Vật lí 9. Hãy xác định tên các cực của nguồn điện vẽ trên hình ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II - BÀI TẬP BỔ SUNG

24.a.

Hãy xác định tên các cực của nguồn điện vẽ trên hình

 

hình 24.4 - bài 24 trang 71,72 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

Quy tắc nắm bàn tay phải: nắm bàn tay phải sao cho chiều khum ngón tay chỉ chiều dòng điện chạy trong ống dây thì chiều ngón cái choãi 90 độ chỉ chiều của từ trường trong lòng ống dây

Lời giải chi tiết:

Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải ta có cực A của nguồn điện là cực dương, cực B là cực âm.

24.b.

Hai ống dây được treo đồng trục khi có dòng điện chạy qua các vòng của ống dây \({O_1}\) chúng có vị trí được mô tả trên hình 24.5. Hãy các định chiều dòng điện chạy qua các vòng của ống dây \({O_2}\) 

hình 28.5 - bài 28 trang 72 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

Quy tắc nắm bàn tay phải: nắm bàn tay phải sao cho chiều khum ngón tay chỉ chiều dòng điện chạy trong ống dây thì chiều ngón cái choãi 90 độ chỉ chiều của từ trường trong lòng ống dây.

Lời giải chi tiết:

Áp dụng quy tắc bàn tay phải ta có cực bên trái của \({O_1}\) là cực bắc, cực phải của \({O_1}\) là cực nam.

Do hai ống dây hút nhau nên cực trái của \({O_2}\) là cực bắc, cực phải của \({O_2}\) là cực nam.

Vì vậy áp dụng quy tắc bàn tay phải ta có chiều dòng điện qua \({O_2}\) cùng chiều dòng điện qua \({O_1}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close