Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) - Trang 68

Giải trang 68 VBT hoá 9 - Mục kiến thức cần nhớ (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24.

Quảng cáo

1. Sự chuyển đổi kim loại thành các hợp chất vô cơ

a) Kim loại → Muối

b) Kim loại → Bazo → Muối(1) → Muối(2)

c) Kim loại → Oxit bazo → Bazo → Muối(1) → Muối(2)

d) Kim loại → Oxit bazo → Muối(1) →Bazo  → Muối(2) → Muối(3)

2. Sự chuyển đổi các hợp chất vô cơ thành kim loại

a) Muối → Kim loại

b) Muối→ Bazo →Oxit bazo → Kim loại

c) Bazo → Muối → Kim loại

d) Oxit bazo → Kim loại

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo
list
close
Gửi bài