Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 68

Giải trang 68 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 20

Quảng cáo

1. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn khí B?

So sánh khối lượng mol của khí A(\(M_A\)) và khí B(\(M_B\)): \({d_{A/B}} = \frac{{{M_A}}}{{{M_B}}}\)

dA/Blà tỉ khối của khí A đối với khí B

Thí dụ: \({d_{{O_2}/{H_2}}}{\rm{ }} = \dfrac{{{M_{{O_2}}}}}{{{M_{{H_2}}}}} = \dfrac{{32}}{2} = 16\)

Kết luận: Khí oxi nặng hơn khí hiđro là 16 lần

2. Bằng cách nào có thể biết được khí A nặng hay nhẹ hơn không khí?

So sánh khối lượng mol của khí A (MA) với khối lượng mol không khí (29 g)

\({d_{A/kk}} = \dfrac{{{M_A}}}{{29}}\)

dA/kktỉ khối của khí A đối với không khí

1 mol không khí gồm có 0,8 mol khí Nitơ (N2) và 0,2 mol oxi (O2)

Khối lượng “mol không khí”: MKK= (28. 0,8)+ (32. 0,2) ≈29 (g/ mol)

Thí dụ: \({d_{C{O_2}/kk}}{\rm{ }} = \dfrac{{{M_{C{O_2}}}}}{{29}} = \dfrac{{44}}{{29}} = 1,52\)

Kết luận: CO2 nặng hơn không khí 1,52 lần

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close