Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 43.

Giải trang 43 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 13

Quảng cáo

I. Định nghĩa:

- Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này thành chất khác

- Chất phản ứng (hay chất ban đầu) là chất bị biến đổi trong phản ứng

- Sản phẩm là chất mới sinh ra

- Phương trình chữ của phản ứng hóa học là:

Tên các chất phản ứng → Tên các sản phẩm

Thí dụ: Sắt + lưu huỳnh →  Sắt (II) sunfua

II. Diễn biến của phản ứng hóa học:

Xét phản ứng hóa học giữa khí hidro và khí oxi tạo ra nước (xem hình 2.5 SGK)

a) Trước phản ứng, các nguyên tử hidro liên kết với nhau, các nguyên tử oxi liên kết với nhau

b) Sau phản ứng 1 nguyên tử oxi liên kết với 2 nguyên tử hidro

c) Trong quá trình phản ứng , số nguyên tử H và số nguyên tử O không thay đổi

d) Các phân tử trước và sau phản ứng có khác nhau

Kết luận: Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

III. Khi nào phản ứng hóa học xảy ra

1. Các chất phản ứng cần được tiếp xúc với nhau

2.Tùy mỗi loại phản ứng cụ thể cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó

3. Có những phản ứng cần có mặt của chất xúc tác

IV. Làm thể nào để nhận biết có phản ứng hóa học xảy ra?

Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo thành, có tính chất hóa học khác với chất phản ứng

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close