Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 40

Giải trang 40, 41 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Quảng cáo

I. Hiện tượng vật lí

Quan sát hiện tượng

Nhận xét: Nước vẫn giữ nguyên là chất ban đầu. Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng vật lí

II. Hiện tượng hóa học

Thí nghiệm 2

Lấy đường vào 2 ống nghiệm (1) và (2)

Đun nóng đáy ống nghiệm (2). Đường trắng chuyển dần thành chất màu đen là than đồng thời có những giọt nước ngưng trên thành ống.

Nhận xét: Trong các quá trình trên, lưu huỳnh, sắt, và đường đã biến đổi thành chất khác. Sự biến đổi như thế của chất thuộc loại hiện tượng hóa học.

Kết luận:

1. Hiện tượng vật lí: là hiện tượng biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu

2. Hiện tượng hóa học: là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close