Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 27

Giải trang 27 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Quảng cáo

I. Tính chất hóa học Ca(OH)2 

1. Ca(OH)2 có tính chất hóa học của một bazơ tan.

a) Làm đổi màu qùy tím thành xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành màu hồng.

b) Ca(OH)2  tác dụng với axit, sản phẩm là muối nước (phản ứng trung hòa)

Phương trình hóa học :

Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) Dung dịch Ca(OH)2  tác dụng với oxit axit sản phẩm là muối nước 

Phương trình hóa học  

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

2.Ứng dụng

-Làm vật liệu trong xây dựng.

- Khử chua đất trồng trọt.

- Khử độc các chất thải công nghiệp, diệt trùng chất thải sinh hoạt và xác chết động vật…

II. Thang PH 

 PH = 7: Dung dịch là trung tính Thí dụ : nước cất có PH = 7

 PH < 7: Dung dịch có tính axit, PH càng nhỏ độ axit càng lớn.

 PH > 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng lớn độ bazo càng lớn.       

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close