Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) - Trang 25

Giải trang 25 VBT hoá 9 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Quảng cáo

I. Tính chất vật lí là chất rắn không màu, hút ẩm mạnh, tan nhiều trong nước và tỏa nhiệt.

II. Tính chất hóa học: NaOH  có tính chất hóa học của một bazơ tan (kiềm).

1. Dung dịch NaOH làm đổi màu qùy tím thành màu xanh, dung dịch phenolphatalein không màu thành màu đỏ.

2. Dung dịch NaOH tác dụng với axit, sản phẩm là muốinước (phản ứng trung hòa)

Phương trình hóa học:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

3. Dung dịch NaOH tác dụng với oxit axit sản phẩm là muối và nước 

Phương trình hóa học:  

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

III. Ứng dụng

Natri hiđroxit có nhiều ứng dụng trong đời sống và trong sản xuất. Nó được dùng trong:

-Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, bột giặt.

- Sản xuất giấy, tơ nhân tạo, trong chế biến dầu mỏ.

- Sản xuất nhôm (làm sạch quặng nhôm trước khi sản xuất).

IV. Sản xuất Natri hiđroxit

Phương pháp sản xuất: điện phân dung dịch NaCl bão hòa. Thùng điện phân có màng ngăn giữa cực âm và cực dương.

 Phương trình điện phân dung dịch (có màng ngăn): 2NaCl + 2H2O   →  2NaOH + H2 + Cl2

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close