Mục III - Phần A - Trang 23 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 23 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG

C2.

Giải thích : 

Lời giải chi tiết:

Giải thích : 

Theo định luật Ôm \(I = \dfrac{U}{R}\)

=> Hiệu điện thế U không đổi; R càng lớn thì I càng nhỏ.

Hai dây có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu, dây có chiều dài lớn hơn thì điện trở của nó lớn hơn.

=> Nếu mắc bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi bằng dây dẫn càng dài thì điện trở của đoạn mạch càng lớn => cường độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ nên đèn sáng yếu hơn.

C3.

Điện trở của dây dẫn là: ..........

Chiều dài của dây dẫn dùng là cuộn dây là :.........

Lời giải chi tiết:

Điện trở của dây dẫn là: \(R = \displaystyle{U \over I} = {6 \over {0,3}} = 20\Omega \)

Chiều dài của dây dẫn dùng là cuộn dây là : Dây dẫn dài 4 m thì có điện trở là 2Ω => điện trở có giá trị 20Ω sẽ có chiều dài là \(l = \displaystyle{{20.4} \over 2} = 40m.\)

C4.

Vì.....nên .... Suy ra chiều dài....

Lời giải chi tiết:

Vì \({I_1} = 0,25{I_2} = \dfrac{{{I_2}}}{4}\) nên R1 = 0,25R2. Suy ra chiều dài l1 = 4l2

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close