Mục I - Phần A - Trang 22 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 22 VBT vật lí 9 Mục I - Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Quảng cáo

Đề bài

I - XÁC ĐỊNH SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ DÂY DẪN VÀO MỘT TRONG NHỮNG YẾU TỐ KHÁC NHAU

Lời giải chi tiết

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một yếu tố x nào đó (ví dụ như chiều dài dây dẫn) thì cần phải đo điện trở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close