Mục II - Phần A - Trang 22, 23 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 22, 23 VBT vật lí 9 Mục II - Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Quảng cáo

Đề bài

II - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN

1. Dự kiến cách làm

Lời giải chi tiết

Dự đoán : Một dây dẫn dài l và có điện trở R thì :

- dây dẫn cùng loại dài 2l có điện trở là: 2R

- dây dẫn cùng loại dài 3có điện trở là: 3R

2. Thí nghiệm kiểm tra

Làm thí nghiệm theo sơ đồ hình 7.2 và ghi kết quả vào bảng 1

3. Kết luận

Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close